Komisija za sport:

Boris Njavro
Ivan Đula
Željana Puizina
Robert Mifka
Damir Kraljević
Antonio Malekinušić