Organizacijski odbor:

Mladen Kamenjarin, predsjednik
Ljiljana Buljubašić
Ivan Đula
Marijana Hrga
Boris Njavro
Marica Pendo