VOZNI RED AUTOBUSA ZA DVORANU (BALE, OŠ JURJA DOBRILE) I KAZALIŠTE GANDUSIO

PETAK, 10.5.2019.

BUS:VRIJEME:RELACIJA:NATJECANJE:
ZADAR13.10.RECEPCIJA - DVORANA BALEODBOJKA
SPLIT15.20RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)GENERALNA PROBA (SCENSKI IZRAZ, RECITACIJA)
MADUNIĆ16.40RECEPCIJA - DVORANA BALEBADMINTON
SPLIT17.00KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK S GENERALNE PROBE (SCENSKI IZRAZ, RECITACIJA)
ZADAR17.30DVORANA BALE - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTŠA IZ DVORANE (ODBOJKA)
SPLIT19.00RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)NATJECATELJI (SCENSKI IZRAZ, RECITACIJA, FILM) I GLEDATELJI
ZADAR19.00RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)NATJECATELJI (SCENSKI IZRAZ, RECITACIJA, FILM) I GLEDATELJI
MADUNIĆ21.00DVORANA BALE - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (BADMINTON)
SPLIT22.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK GLUMACA, RECITATORA FILMAŠA I GLEDATELJA
ZADAR22.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA)- RECEPCIJAPOVRATAK GLUMACA, RECITATORA, FILMAŠA I GLEDATELJA

SUBOTA, 11.5.2019.

BUS:VRIJEME:RELACIJA:NATJECANJE:
ZADAR8.15RECEPCIJA - DVORANA BALEODBOJKA
SPLIT8.20RECEPCIJA - DVORANA OŠ ROVINJŠAH M/Ž, STOLNI TENIS M/Ž
MADUNIĆ8.20RECEPCIJA - DVORANA OŠ ROVINJŠAH M/Ž, STOLNI TENIS M/Ž
ZADAR12.45DVORANA BALE - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (ODBOJKA)
MADUNIĆ13.10RECEPCIJA - DVORANA BALEBADMINTON
SPLIT13.45DVORANA OŠ - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (ŠAH, STOLNI TENIS)
DAROJKOVIĆ 113.45DVORANA OŠ - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (ŠAH, STOLNI TENIS)
ZADAR14.00RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)GENERALNA PROBA ( FOLKLOR, GLAZBA, PLES)
SPLIT14.00RECEPCIJA _ KRUŽNI TOK (ZG BANKA)GEBERALNA PROBA (FOLKLOR, GLAZBA, PLES)
DAROJKOVIĆ 114.00RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)GENERALNA PROBA (FOLKLOR, GLAZBA, PLES)
DAROJKOVIĆ 214.45RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)ORGANIZIRANI RAZGLED ROVINJA
SPLIT15.30RECEPCIJA - DVORANA OŠ ROVINJŠAH M/Ž STOLNI TENIS M/Ž
DAROJKOVIĆ 215.30RECEPCIJA - DVORANA OŠ ROVINJŠAH M/Ž, STOLNI TENIS M/Ž
SPLIT16.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK S RAZGLEDA ROVINJA
ZADAR17.15KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA S GENERALNE PROBE
DAROJKOVIĆ 117.15KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA S GENERALNE PROBE
DAROJKOVIĆ 217.15KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA S GENERALNE PROBE
MADUNIĆ17.45DVORANA BALE - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (BADMINTON)
SPLIT18.45DVORANA OŠ ROVINJ - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (ŠAH, STOLNI TENIS)
ZADAR18.45DVORANA OŠ ROVINJ - RECEPCIJAPOVRATAK SPORTAŠA IZ DVORANE (ŠAH, STOLNI TENIS)
MADUNIĆ19.15RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)NATJECATELJI ( FOLKLOR, GLAZBA, PLES) I GLEDATELJI
ZADAR19.15RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)NATJECATELJI (FOLKLOR, GLAZBA, PLES) I GLEDATELJI
SPLIT19.15RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)NATJECATELJI (FOLKLOR, GLAZBA, PLES) I GLEDATELJI
DAROJKOVIĆ 119.15RECEPCIJA - KRUŽNI TOK (ZG BANKA)NATJECATELJI (FOLKLOR, GLAZBA, PLES) I GLEDATELJI
MADUNIÆ22.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA I GLEDATELJA
ZADAR22.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA I GLEDATELJA
SPLIT22.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA I GLEDATELJA
DAROJKOVIĆ 222.45KRUŽNI TOK (ZG BANKA) - RECEPCIJAPOVRATAK PLESAČA I PJEVAČA I GLEDATELJA

KONTAK OSOBE ZA VOZNI RED:
1. SENAD ČAPLJA 091 281 20 03 (DVORANA BALE, OŠ JURAJ DOBRILA)
2. DODI MALADA 092 165 31 36 ( KAZALIŠTE GANDUSIO )
3. GORAN SAMARDŽIĆ 098 52 62 ( TN AMARIN )
4. MARIJANA BOŽINOVIĆ 098 177 00 40 ( TN AMARIN )